top of page
Aanvragen

Wil jij dat onze cityhosts de bezoekers op jouw evenement komen voorzien van informatie over het evenement en de stad?

Verstuur dan een aanvraag voor jouw evenement.

Cityhost inzetten tijdens een evenement

Wanneer je cityhosts wilt inzetten tijdens een evenement dient de inzet bijdragen te dragen aan versterking van tenminste één van de strategische thema’s van de Gemeente Apeldoorn:

 • Comfortabele familiestad

 • Ondernemende stad

 • Toeristisch toplandschap

 • gastvrijheid in Apeldoorn

Daarnaast wordt inzet getoetst op onderstaande criteria:

 • Mogelijkheid tot uitdragen van professioneel gastheerschap voor inwoners van en bezoekers aan gemeente Apeldoorn

 • Promotie en positionering van Apeldoorn (dus geen inzet bij demonstraties, e.d.)

 • Er is sprake van een boven stedelijke functie (met veel bezoekers van buiten de stad)

 • Inzet vindt altijd plaats binnen de grenzen van gemeente Apeldoorn

 • Een onderscheidende en/of vernieuwende factor van het evenement

In principe kan iedereen een aanvraag indienen voor de inzet van cityhosts. Dit kan via het e-mailadres cityhost@apeldoorn.nl.

De aanvragen worden getoetst op de strategische thema’s van Gemeente Apeldoorn en de vastgestelde criteria. Pas wanneer daaraan wordt voldaan, kan de aanvraag in behandeling worden genomen.

De organisator van de activiteit waar cityhosts worden ingezet, verplicht zich tot:

 • Catering voor de cityhosts tijdens de activiteit

 • Het beschikbaar stellen/verzorgen van informatie aan cityhosts over de activiteit

 • Het beschikbaar stellen van kilometervergoeding bij activiteiten in het buitengebied 
  van gemeente Apeldoorn

cityhost 20.webp
bottom of page